Reklamný banner

Jedná sa vizuálny reklamný formát. Je to v podstate obrázok vo formáte .bmp, ktorý je umiestnený na obrazovke musicBoxu. Veľkosť bannera je 1024 x 133, alebo 930 x 120 ob. Banner sa strieda s inými reklamnými bannermi na mieste, ktoré je na obrazovke musicboxu na to vyhradené. Banner je viditeľný pre každého klienta, ktorý pristúpi ku MB a buď si prezerá zoznam skladieb alebo si vyberá pieseň. V prípade musicBoxu verzie mbox2.0 je možné použiť aj animovaný reklamný banner.

Umiestnenie reklamného bannera na obrazovku musicboxu

umiestnenie reklamného bannera na obrazovku musicboxu

Ukážky reklamných bannerov

Follow Us On Twitter | Like Us On Facebook
© 2011, mmboxx.sk. All rights reserved. | Mapa stránky